Cymru / Wales

19/05/2019

O’r Machlyd tan y Wawr / From Dusk ’til Dawn

17/01/2019

Cafwyd cyfarfod zoom gyda pobl yn mynychu o Sir Benfro, Pontypridd a Seland Newydd. Trafodwyd cyfraniad at digwyddiadau y Mai Ewropeaidd a chyfarfod gyda’r W.I. a’r U3A.

We had a zoom meeting with people joining from Pembrokeshire, Pontypridd and New Zealand. We discussed the future European May events and meetings with the WI and U3A in Newport, Pembs.

01/10/2018

Cafwyd cyfarfod zoom (sef cyfarfod ar-lein) gyda pobl yn mynychu o Landeilo i Wrecsam. Trafodwyd cyfarfodydd cyhoeddus arfaethedig, strategaeth DiEM25 ac annibyniaeth i Gymru.

We has a zoom meeting (ie online conference call) with people as far apart as Llandeilo and Wrexham. We discussed the planned public meetings, DiEM25 strategy, leaflets and independence for Wales.

preview.jpg