Caerdydd / Cardiff

14/09/2019

Are we ready for the European Green New Deal?

The Green New Deal For Europe and Citizens Assemblies


15/07/2019

Gwrthryfel yr Haf / Summer Rebellion

18/02/2019

Cawsom cyfarfod ym Mar Twenty Nine yng Nghaerdydd. Trafodwyd digwyddiadau y Mai Ewropeaidd, yr adain dde eithafol a’r sefyllfa yn Romania.

We had a meeting in Bar Twenty Nine in Cardiff. We discussed the future European May events, the rise of the far right in Europe and the political situation in Romania.

2/10/2018

Yr wythnos hon rydym wedi bod allan yn rhoi taflenni yn ystod wythnos y glas ym Mhrifysgol Caerdydd.

We have been distributing leaflets during the freshers’ week in Cardiff University.


 

20180911_210409.jpg

Cynhaliwyd cyfarfod o Diem25 Cymru yn a Gatekeeper yng Nghaerdydd a hefyd trwy’r rhyngrwyd cysylltwyd a Charles yn Sir Benfro. Fe wnaeth hyn weithio yn arbennig o dda heblaw am swn oddiwrth bwrdd agosaf aton ni. Trafodwyd y cyfarfod cyhoeddus gyda Hywel Williams AS yn Ty Hywel, Bae Caerdydd ar y 25ain o Hydref, 7.30. Hefyd cafwyd sgwrs am bitcoin ac syniadau economaidd Keynes a sefyllfa wledyddol Romania, gwlad Groeg a Bryste.

We had a meeting of Diem25 Cymru at the Gatekeepers in Cardiff and virtually via the laptop with Charles in Pembrokeshire. We discussed the public meeting with Hywel Williams AS in Ty Hywel, Cardiff Bay o the 25th of October, 7.30. We also a discussion on bitcoin and keynesian economics and the political situation in Romania, Greece and Bristol.


We held a meeting of Diem25 in Wales in Cardiff see Diem25.

We also distributed some leaflets during the Eisteddfod and the Geraint Thomas homecoming including in the Senedd (the Welsh Assembly building).p022nl2l