Amdanom

MeRA25-Inaugural-Convention-6

Y mae DiEM25 yn fudiad o ddemocratiaid traws-ffiniau traws-ewropeaidd.

Rydym yn credu bod yr Undeb Ewropeaidd yn chwalu. Mae pobl Ewrop yn colli ffydd yn y posibilrwydd o greu atebion Ewropeaidd i broblemau Ewropeaidd. Ar yr un pryd â mae ffydd yn yr UE yn gwanhau, gwelwn gynnydd mewn dyngasedd a senoffobia gwenwynig.

Os na fydd y datblygiadau yma yn cael eu hatal pryderwn am ddychweliad i’r 30au. Dyna pam rydym yn ymgynnull er ein hamryw traddodiadau gwleidyddol – gwyrdd, chwith radical, rhyddfrydol, cenedlaetholwyr – er mwyn atgyweirio yr UE. Rhaid i’r UE ddod yn diriogaeth o gydffyniant, heddwch ac undod i bob Ewropead. Rhaid i ni weithredu yn gyflym cyn bod yr UE yn chwalu.

Sefydlwyd safle we Diem25 Cymru i ddylanwadu are wleidyddiaeth Cymru, i ddod a phobl at eu gilydd a gwrthweithio agweddau gwaethaf brexit.

members Y mae DSCs (DiEM25 Spontaneous Collectives) yn grwpiau o wirfoddolwyr sy’n trefnu gweithgareddau a digwyddiadau DiEM25. Gall unrhywun ddechrau DSC a hyrwyddo DiEM25 yn lleol, gydag ond rhyw ychydig reolau synnwyr cyffredin ynglyn a defnyddio yr enw DiEM25.

Mae gennym rai DSCau ar fin ddechrau yng Nghymru yng Nghaerdydd ac Aberystwyth yn ogystal ag aelodau unigol o amgylch Cymru. Os ydych eisiau cysylltu a DSC neu aelodau cysylltwch a ni yma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s