Let’s Democratise Europe! Democrateiddio Ewrop!

hywel

DiEM25 are launching in Wales.

Please come and join Hywel Williams Plaid Cymru MP and others for this public meeting on the

25th October at 7.00pm at Ty Hywel, Pierhead St,
National Assembly For Wales, Cardiff CF99 1NA

The meeting is sponsored by Sian Gwenllian AM.

RSVP to book your place to diem25cymru@gmail.com

The EU will either be democratised or it will disintegrate


Mae DiEM25 yn lawnsio yng Nghymru.

Dewch i ymuno a Hywel Williams Plaid Cymru AS ac eraill mewn cyfarfod cyhoeddus ar

25ain o Hydref am 7.00pm yn Nhy Hywel, Pierhead St,
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd CF99 1NA

Noddir y cyfarfod gan Sian Gwenllian AM.

RSVP i fwcio lle at diem25cymru@gmail.com

Fe fydd yr UE yn cael ei ddemocrateiddio neu fe fydd yn chwalu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s